Burke and Hare 2010
خلاصه داستان
فیلم در مورد دو مرد که اجساد را از گورستان می دزدند و آن ها را به دانشجویان رشته پزشکی می فروشند.