آموزش امتیازدهی در imdb


1. نمی خواهد

بسیار بسیار افتضاح,شما را مجبور میکند که چشمهایتان را از حدقه درآوریدیا روی پرده سینما بالا بیاورید. هر جزئی از فیلم آنقدر بد است که حتی در بدی خود, خوب هم نیست.آرزو میکنید که کاش به جای دیدن آن فیلم, کار دیگری انجام میدادید,مثل زدن موهای دماغتان. اگر کسی به شما این فیلم را بدهدبه سرعت از بین میبرید تا مگر انسان دیگری آن را نبیند.


2. افتضاح

هنوز افتضاح است ولی حداقل یک مورد دارد که خوب اجرا شده, مثل یک صحنه ترسناک خوب در یک فیلم ترسناک 

رقت انگیز یا یک صحنه خنده دار در در یک کمدی بسیار بی مزهیا یک مورد هوشمندانه. شما هرگز دیگر نمیخواهید این فیلم را ببینید به جز تماشای همان بخش خوب. 


3. بد

فیلم بدی است ولی شما می پذیرید که برای یک آخر هفته ملالت بار خوب است چون فیلم دیگری در تلویزیون پخش 

نمی شود و شما حوصله گشتن برای یک فیلم بهتر را نداشتید.نیاز دارید تا خود را در مقابل یک فیلم آشغال قرار دهید تا فدر سینما را بدانید وبدون اینکه احساس کنید وقتتان تلف شده به شما یادآوری کند که چقدر یک فیلم میتواند بد باشد, گرچه میتوانستید وقتتان را بهتر بگذرانید.شما هگز آن فیلم را دوباره تماشا نخواهید کرد حتی در یک آخر هفته کسالت بار دیگر.


4. سعی شده ولی هنوز نشده

هنوز بد است ولی تقریبا به مقصود رسیده است. یا بخشهای خوبی دارد که با بخشهای بد فیلم خراب شده است یا هنوز در مرحله " قرار بود که بشود ولی هرگز نشده"مانده است.شما هنوز آن را هرگز دوباره تماشا نخواهید کرد.


5. میشد که خوب باشد

خوب نیست و بد هم نیست, فقط قابل پذیرش است. فیلمی است که باعث میشود احساس کنید که 90 دقیقه وقت تلف نکرده اید و پولتان را در ازای بلیط دور نینداخته اید. فقط به شروطی آن را دوباره تماشا میکینید ولی هرگر تلاشی بیشتر از فشردن دکمه ریموت کنترل برای روشن کردن تلویزیون و تماشا انجام نخواهید داد. این فیلم یا ترکیبی از بخشهای خوب و بد است یا آنقدر فراموش شدنی است که هرگاه شخصی عنوان فیلم را ذکر می کند شما باید داستان فیلم را بخوانید یا به اسکرین شات های فیلم نگاه کنید تا به خاطر آورید که موضوع فیلم چیست. اگر بخواههید این فیلم را به کسی بدهید یا آن را می فروشید یا آن را مفت میدهید.


6. بدکنیست

ویژگی هاییدارد که آن را از متوسط , به بالاتر می آورد و تماشای ان را حداکثر لذت بخش میکند, اما یا هرگزخیلی خوب نمیشودیا اگر هم بشود,هنوز بخشهایی دارد که آن را به زیر میکشد. شما تنها زمانی آن را تماشا خواهید کرد که که از تماشای آن زمان زیادی گذشته باشد و تمام فیلمهای با امتیاز7 خودتان را دیده باشد. شما تنها زمانی فیلم را به دیگری پیشنهاد میکنید که او واقعا به ژانر فیلم علاقه داشته باشد ولی هنوز به فرد هشدار میدهید که فیلم خوبی نیست. هرگز آن را نمی خرید ولی اگر کسی فیلم را به شما بدهد, زحمت فروش آن را به خود نمیدهید مگر بخواهید فضای اتاقتان را وسعت بخشید یا به شدت نیازمند مقداری پول باشید.


7. خوب

این فیلم واقعا ارزش دیدن دارد و آن را اغلب تماشا میکنید ولی نه خیلی زود به زود.انقدر خوب نیست که به دوستاتتان بگویید, اگر ندیدی چیزی را از دست دادی. فیلم لذت بخشی است جدا از بعضی بخشهای غیر جالب مثل بعضی بازیهای بد. حفره های فیلمنامه ای یا نکات منفی دیگر که همیشه زمان تفکر راجع به فیلم به خاطر خواهید داشت. اگر آن را جایی بینید ممکن است آن را بخرید.


8. خیلی خوب

فیلمی است که آن را به تعداد زیاد میتوانید تماشا کنید گرچه مشخصا کامل نیست. فیلم, هنوز ضعفهایی دارد ولی باقی فیلم آنقدر خوب هست که بخشهای ضعیف را فراوش کنید. آن را به دوستانتنان پیشنهاد خواهید کرد مگر اینکه بدانید که با سلیقه شان جور نیست. آماده اید که آن را به قیمت مناسب یا با تخفیف بخرید.


9. عالی

تقریبا فیلم کاملیست.شما میتوانید به تعداد نامحدود فیلم را ببینید.هنوز چیز مهمی دارد که شما دوست ندارید بنابراین به آن 10 نمیدهید. شما فیلم را به دیگران پیشنهاد میکنید حتی اگر بدانید به ژانر فیلم علاقه مند نیستند.حاضرید کهآن را به قیمت بالاتر بخرید.


10. کامل

این فیلم را میتوانید تا ابدیت ببیینید,بدون اینکه با دیدن آن خسته شوید. با هر تماشا,نکته جدیدی را کشف میکنید یا چیزی را از دید دیگری میبینید یا صحنه های کلیدی همچنان شما را به هیجان می آورد گرچه آنها را کاملا حفظید. این فیلم هیچ المان کمتر از خوب,ندارد. اگر چیزی کامل نیست با چیزی کاملا هوشمندانه و قابل توجه جایگزین میشود. فیلم را به همه کس پیشنهاد میکنید,حتی به به افراد غریبه.به دنبال نسخه نهایی کارگردان خواهید بود و حاضرید که قیمت زیادی بابت آن بپردازید.


برای تشخیص راحت ترفیلمهای با امتیاز پایین:

فیلمهای با امتیاز 1و2 فیلمهایی هستند که باعث میشوند از سالن سینما خارج شوید و تقاضای باز پسگیری بلیطتان را بکنید یا کانال تلویزیون را عوض کنید.

3 آنقدر بد نیست که از سالن سینما خارج شوید, اما هنوز فکر میکنید سرتان کلاه گذاشته شده.

4 هم بر منوال 3 ولی کمتر.

و در 5کمتر احساس میکنید سرتان کلاه رفته.