والتر وایت:
اصلا می دونی داری با کی صحبت می کنی؟ میدونی من در سال چقدر درآمد دارم؟ حتی اگه بهت بگم باور نمی کنی. می دونی اگه یکباره تصمیم بگیرم کارم رو بزارم کنار چی میشه؟ یک تجارت غول آسا بدون من براحتی متوقف میشه! نه، قطعا نمی دونی داری با کی صحبت می کنی، پس بزار برات روشن کنم! من در خطر نیستم، اسکایلر. من خود خطر هستم! یه نفر در رو باز می کنه و بعدش تیر میخوره، فکر می کنی من اونم؟ نه! من اونی هستم که در میزنه!
[Breaking Bad]