رُزا:
ترس، سلاح قدرتمندی هست. اجازه نمیده آزادانه تصمیم بگیری.
[The Sea Inside 2004]