رابرت:
رؤیاهای قدیم رؤیاهای خوبی بودن، به نتیجه نمی‌رسیدن، ولی خوشحالم که اونا رو داشتم
[The Bridges of Madison County 1995]