مورفئوس:
 من ایستاده ام و نمی ترسم چون به یاد دارم اینجا بودنم نه به خاطر راهیست که پیش روی من قرار داره بلکه به خاطر راهیست که پشت سر منه
[The Matrix Reloaded 2003]