بارناباس:
پدرم همیشه میگفت تنها چیزی که ارزش ادامه زندگی رو داره، خانوادست!
[Dark Shadows 2012]