دکتر هاوس:
کدومو ترجیح میدی؟ دکتری که دستتو بگیره تو دستش وقتی داری میمیری ، یا دکتری که بهت توجه نکنه در حالی که بیماریت داره خوب میشه؟
[House M.D]