میا:
شاید من به اندازه ی کافی خوب نیستم؟
سباستین:
تو عالی هستی.
میا:
نه نیستم، این مثل یه رویا میمونه.
سباستین:
آره رویاست! درگیری و سازش داره و بسیار بسیار هیجان انگیزه!
[ La La Land 2016 ]