نیوت اسکمندر:
فلسفه‌ی من اینه که، نگرانی یعنی اینکه دوبار زجر میکشی
[Fantastic Beasts and Where to Find Them 2016]