تیفانی:
تو یه آدم عوضی هستی، پت!
من باهات درددل کردم ولی تو دربارم قضاوت کردی!
[Silver Linings Playbook 2012]