پو:
خیلی خب، خوب گوش کنید چون فقط 10 بار توضیح میدم.
[Kung Fu Panda 3 2016]