جوکر:
اینو یادت باشه: همیشه راه جنون بازه
[Batman: The Killing Joke 2016]