تیریون:
یک مرد دانا زمانی گفت که تاریخ واقعی دنیا، تاریخ، گفتگوهای مهم در اتاق های زیبا هستش.
میساندی:
کی این حرف رو زده؟!
تیریون:
خودم.همین الان
[Game of Thrones]