اگه معرفی رو خونده باشید بارها تا کید کردم که فیلم چندان خوشایند نیست، اگه دنبال یه فیلم باحال میگردید طرف این فیلم نرید، ولی اگه میخواید یه فیلم خوب و هنری ببینید، شک نکنید پشیمون نمیشید.
پیشنهاد فیلم هفته 9

امتیاز شما به این فیلم چنده؟
خب!! یتی چی میگه؟
پیشنهاد فیلم هفته 9