این هفته فروشنده رو پیشنهاد میکنم که تا روی پرده نقره‌ای هست برید ببینید. یکی از آثار فاخر سینما ایران که حرف های زیادی برای گفتن داره.
پیشنهاد فیلم هفته 4
امتیاز شما به این فیلم چنده؟