لطفا این فیلم رو ببینید، واقعا شاید بشه گفت یکی از بهترین های سینماست. از کارگردان گرفته تا تک تک بازیگرا، بهترین ها جمع شدن تا این فیلم رو بسازن، پس ازدستش ندین.

پیشنهاد هفته دهم


لینک معرفی فیلم

امتیاز شما به فیلم چنده؟

یتی دربارش چی میگه؟

پیشنهاد هفته دهم