یکی از بی‌نظیر ترین قاب های سینما....

....یک دکوپاژ فوق‌العاده

کودکی ایوان [Ivan's Childhood]

شاهکار آندری تارکوفسکی

قاب سینما