The Dictator 2012

خلاصه داستان

«علاءالدین» دیکتاتوری از جمهوری وادیا است که زندگی خود را به خطر می اندازد تا از اجرای دموکراسی در کشوری که با عشق آن را تحت سلطه داشته جلوگیری کند.

اندکی درباره فیلم

اگه میخواید از این فیلم یا هر فیلم کمدی دیگه لذت کامل ببرید باید از جنبه کمدی بهش نگاه کنید و نباید ازش انتظار داشته باشید که فیلم پر از محتوا باشه البته هستن همچین کمدی هایی.

از نظر کمدی سرتاسر خنده و صحنه های بسیار جالب و باحالی داره. مخصوصا دو سه دقیقه اولش

ژانر :کمدی