Neighbors 2: Sorority Rising 2016
خلاصه داستان
مک (سث روگن) و کلی (رُز باین) که فکر می کنند دیگر از دست همسایه های بدذاتشان راحت شده اند، در می یابند که همسایه های جدیدی که به آنجا آمده اند حتی از قبلی ها نیز بدتر می باشند. بنابراین برای سرکوب کردن آنها، قصد دارند از همسایه قبلی خود تدی (زک افرون) کمک بگیرند.
اندکی درباره فیلم
یک پسرفت واقعی نسبت به قسمت اول داشت. فیلمی بسیار سطحی هست که به شدت با برهنگی بازیگران کمی مطرح سعی کرده جذب مخاطب کنه و از لحاظ کمدی بسیار سطحی هست چه برسه به محتوا. و بنده بعد از دیدن اون رو پاک کردم چرا که حتی ارزش معرفی کردن به دوستان هم نداشت.

ژانر :کمدی