مکس دیوانه
در دوبله آلمانی فیلم Mad Max: Fury Road لاشخورها روسی صحبت میکنند و در دوبله روسی لاشخورها آلمانی حرف میزنند.